Oferta

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK jako jeden z czołowych polskich banków posiada w swojej ofercie kredyt obrotowy, który jest dedykowany przede wszystkim właścicielom przedsiębiorstw i małych firm, które aktywnie działają na rynku. Kredyt zapewnia płynność finansową, dzięki dodatkowym środkom, które można w razie potrzeby wykorzystać na spłatę bieżących zobowiązań.


Bank udziela kredytu w złotówkach, dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich bądź funtach brytyjskich w zależności od potrzeb klienta. Okres kredytowania jaki standardowo dopuszcza bank to 12 miesięcy, jednak istnieje możliwość przedłużenia go nawet do 3 lat. Kredyt może mieć charakter kredytu rewolwingowego, czyli być spłacany i odnawiany z powrotem do pierwotnie ustalonej kwoty. Bank WBK posiada szeroko rozwiniętą bankowość elektroniczną, dzięki czemu dostęp do środków kredytowych kredytobiorca może mieć przez 24 godziny na dobę, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z nich. Maksymalna kwota kredytu dostępna bez przedstawiania zabezpieczenia rzeczowego to nawet 150 tysięcy złotych. Prowizja jaką pobiera bank zaczyna się już od 1% i jest zależna od wysokości kredytu. Oprocentowanie zmienne ustalane na podstawie stawek rynkowych.

SGB Bank

Dla wszystkich klientów prowadzących własną działalność i posiadających rachunek w banku SGB, bank proponuje klarowną ofertę kredytu obrotowego. Kredyt ten m na celu usprawnienie działalności firmy i dofinansowanie jej przy konieczności większych wydatków bądź spłacie nagłych zobowiązań.


Bank w ramach kredytu udziela na koncie limitu kredytowego, z którego można swobodnie korzystać. Każdy wpływ gotówki na konto jest traktowany jako częściowa spłata kredytu, co powoduje jednoczesne zwiększenie się limitu o wpłaconą kwotą. Dzięki temu kredyt zaliczamy do kategorii kredytów odnawialnych. Każdy kredytobiorca płaci odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty, nie zaś od całości. Okres kredytu w każdej chwili można wydłużyć, kontaktując się z bankiem. Bank SGB udostępnia również szeroki wachlarz zabezpieczeń, tak by dopasować się do każdego potencjalnego klienta. Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Zarówno maksymalna jak i minimalna kwota kredytu jest ustalana przez bank z każdym klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb oraz zdolności kredytowej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a prowizja pobierana przez bank rozpoczyna się już od zaledwie 2%.

Reiffeisen Bank

Kredyt obrotowy Reiffeisen banku jest wyjątkowy chociażby pod względem z góry zaplanowanych rat spłaty, umożliwiających dokładne zaplanowanie miesięcznych wydatków. Bank oferuje kredyt przeznaczony na finansowanie wszystkich bieżących potrzeb takich jak zakup odpowiedniego sprzętu, towarów, materiałów niezbędnych do produkcji oraz materiałów eksploatacyjnych i surowców.


Kredyt może opiewać nawet na sumę 250 tysięcy złotych, a bank jest gotowy rozłożyć go na 4 lata w przypadku kredytu bez zabezpieczeń. Zarówno uruchamianie kredytu jak i spłata ma miejsce w rachunku bieżącym, co zdecydowanie ułatwia tak korzystanie ze środków pozyskanych z kredytu jak i regularne jego spłacanie. Bank dopuszcza również możliwość zmniejszenia rat miesięcznych w przypadku kiedy następuje refinansowanie zadłużenia w innym banku. Reiffeisen zaznacza, że dla wszystkich potencjalnych kredytobiorców istnieje możliwość dopasowania zarówno terminu spłat jak i wysokości rat do specyfiki prowadzonej działalności oraz możliwości firmy. Prowizja naliczana przez bank zaczyna się już od 2,5% i jest ustalana na podstawie wysokości zaciągniętego kredytu. O kredyt można ubiegać się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w najbliższej placówce bankowej.

Plus Bank

Plus Bank ma na tle jasną i klarowną ofertę kredytową, że praktycznie wszystkie niezbędne informacje możemy uzyskać już na stronie banku. Kredyt obrotowy jest dostępny zarówno w opcji odnawialnej jak i nieodnawialnej, w zależności od potrzeb i preferencji klienta.


Kredyt jest dedykowany osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą, spółkom jawnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym, przedsiębiorstwom państwowym, spółdzielniom oraz spółkom komandytowym. Bank oferuje długi okres spłaty kredytu, nawet do 36 miesięcy. Najkrótszy okres kredytowania jaki dopuszcza bank wynosi 12 miesięcy. Kredyt można wykorzystać zarówno jednorazowo jak i w transzach. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona jedynie od zdolności kredytowej klienta oraz jego indywidualnych potrzeb. Kredyt jest udzielany tylko w złotówkach, by zniwelować ryzyko kursowe oraz koszty przewalutowania. Oprocentowanie oparte jest na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem. Prowizja jaką pobiera bank waha się pomiędzy 1,5% a 4% w zależności od wysokości kredytu. Wszystkie informacje szczegółowe można zaczerpnąć w najbliższej placówce bankowej, gdzie doradca wyliczy zdolność kredytową i przedstawi dostosowane indywidualnie do kredytobiorcy warunki kredytu.

Bank Polski PKO

Bank Polski PKO jako należący do czołówki polskich banków nie może nie posiadać w swojej ofercie kredytów obrotowych. PKO kieruje ofertę kredytową do wszystkich klientów rynku korporacyjnego, w tym do jednostek samorządu terytorialnego.


Kredyt proponowany przez bank PKO ma charakter odnawialny. Jest on limitem kredytowym w rachunku kredytowym, udzielanym w formie linii kredytowej. Może być przeznaczony na finansowanie bieżących wydatków w celu zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kredyt można wykorzystywać w dowolnych terminach oraz kwotach, w zależności od indywidualnych potrzeb, przez cały okres kredytowania. Maksymalną kwotę kredytu bank ustala bezpośrednio z każdym potencjalnym kredytobiorcą. Okres kredytowania może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy. Dostępne waluty kredytu to PLN, EUR, USD i CHF. Prowizja pobierana przez bank za udzielenie kredytu mieści się w przedziale od 1,5% do 4% w zależności od kwoty kredytu. Oprocentowanie jest zmienne i uzależnione od sytuacji rynkowej. Aby uzyskać kredyt wystarczy skontaktować się z placówką banku, w której doradca udzieli wszystkich niezbędnych informacji odnośnie szczegółów kredytu, potrzebnych dokumentów oraz czasu rozpatrzenia wniosku.

Bank Pekao

Bank Pekao prezentuje swoim klientom ofertę kredytu obrotowego nieodnawialnego. Jest to kredyt, którego harmonogram spłat jest odgórnie ustalony i podzielony na raty miesięczne. Na spłatę zadłużenia potencjalny kredytobiorca ma 12 miesięcy.


Kwota kredytu jest dostosowywana specjalnie do potrzeb klienta, bank nie ustala ani minimalnej ani maksymalnej ogólnej dostępnej kwoty kredytu. Każdy przypadek z osobna jest rozpatrzony indywidualnie. Kredyt jest udostępniany dopiero po okazaniu w banku faktury na zakup potrzebnych rzeczy bądź surowców niezbędnych do funkcjonowania firmy. Kredyt może zostać udzielony w trzech możliwych walutach: złotówkach, euro, bądź dolarach, tak, by dostosować się do potrzeb klienta. Bank Pekao poleca swój kredyt szczególnie osobom, które chcą sfinansować większe zakupy związane z prowadzoną działalnością. Prowizja pobierana przez bank rozpoczyna się już od zaledwie 2,6% i jest uzależniona od kwoty zaciągniętego kredytu. Oprocentowanie jest zmienne. Wszystkich zainteresowanych kredytem bank zaprasza do swojej najbliższej placówki, gdzie doradca zapozna potencjalnego kredytobiorcę ze wszystkimi szczegółami, oraz wyjaśni całą procedurę pozyskiwania środków, a także pomoże wypełnić wniosek.

Bank Millenium

Bank Millenium posiada w swojej ofercie kredytowej kredyt obrotowy dostosowany do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Pozwala on regulować wszystkie bieżące wydatki bez zbędnej obawy o terminowość realizacji. Kredyt jest przeznaczony głownie dla firm, które aktywnie działają na rynku i potrzebują zabezpieczenia przed opcjonalnymi zatorami płynności rachunkowej.


Kredyt można przeznaczyć na zakup surowców, materiałów potrzebnych do produkcji, towarów, a także na finansowanie bieżących płatności wobec dostawców i innych podmiotów, wobec których firma ma zobowiązania. Kredyt oferowany przez Millenium bank ma charakter odnawialny, więc o harmonogramie jego spłat decyduje bezpośrednio kredytobiorca. Mogą to być raty miesięczne, kwartalne, bądź jednorazowa spłata wraz z upływem terminu. Okres kredytowania może być rozłożony nawet na 36 miesięcy, w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Bank udziela kredytu głównie w złotówkach, euro, bądź dolarach, lecz na życzenie klienta dopuszcza również inne waluty. Zmienna stopa oprocentowania 1M ustalana w zależności od waluty kredytu (najczęściej WIBOR/EURIBOR/LIBOR) powiększona o marżę Banku. Prowizja jest ustalana indywidualnie.

mBank

Kredyt obrotowy mBanku jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, oraz osób wykonujących wolne zawody. Powoduje on zwiększenie kapitału obrotowego co wpływa na płynność finansową.


Kredyt udzielony może zostać wszystkim, którzy posiadają rachunek bieżący w mBanku od co najmniej 6 miesięcy, lub przedstawią historię konta z innego banku za okres minimum 6 miesięcy, oraz których działalność funkcjonuje na rynku od co najmniej 12 miesięcy. Zarówno najwyższa jak i najniższa kwota kredytu jest ustalana z każdym potencjalnym kredytobiorcą indywidualnie, tak, by jak najlepiej dopasować się do jego potrzeb. Kredyt jest udzielany zwyczajowo na 12 miesięcy, można jednak wydłużyć ten okres do 36 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kredytu. Karencja może wynosić maksymalnie 6 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej zależnej od wartości rynkowych, a prowizja narzucana przez bank za udzielenie kredytu wynosi maksymalnie 5%. Bank nie wymaga żadnego zabezpieczenia przy kredytach w wysokości do 20 tysięcy złotych. W przypadku wyższych klient jest zobowiązany do przedstawienie zabezpieczenia rzeczowego w wartości dostosowanej do wysokości kredytu.

ING Bank

Oferta kredytowa banku ING obfituje w oferty skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm. Wśród tych drugich można znaleźć propozycję kredytu obrotowego. Ma on za zadanie ułatwiać płynność finansową w przedsiębiorstwach.


Środki z niego pozyskane mogą być przeznaczone tak na regulowanie bieżących należności za niezbędne wydatki, jak i spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. Z kredytu tego klient może skorzystać w rachunku bankowym bądź kredytowym, w zależności od preferencji. Każdy kredyt obrotowy może mieć charakter odnawialny, co oznacza, ze po częściowej spłacie automatycznie zwiększa się limit kredytowy o kwotę, które została spłacona. Bank przyznaje kredyt zarówno w złotówkach jak i innych walutach wymienialnych. Kredyt można rozłożyć nawet na okres pięciu lat, niezależnie od tego w jakiej walucie został zaciągnięty. ING oferuje szeroki wachlarz zabezpieczeń, które dostosowywane są do kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu jest nieokreślona, a przedstawiciel banku ustala ją indywidualnie z każdym potencjalnym klientem. Aktualne oprocentowanie kredytu jest zmienne, uzależnione od sytuacji rynkowej, a prowizja jaką bank pobiera za jego przyznanie rozpoczyna się już od 1,8%.

Idea Bank

Idea Bank wychodzi z rewelacyjnym rozwiązaniem dla wszystkich firm i przedsiębiorstw chcących zachować płynność finansową, bez zamartwiania się o potrzebne bieżące wydatki. Bank jest w stanie udzielić kredytu opiewającego nawet na rekordową sumę 1,5 miliona złotych.


Dostępne są dwie opcje: kredyt obrotowy ratalny, lub kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Opcja kredytu bez zabezpieczenia jest dostępna dla kredytów do 250 tysięcy złotych. Kredyty od tej kwoty aż do 750 tysięcy złotych muszą być zabezpieczone cesją wierzytelności z kontraktu, maszynami i urządzeniami lub przez wyciąg z aktualnego banku. W ramach zabezpieczenia na kwotach powyżej 750 tysięcy złotych stosuje się zabezpieczenia hipoteczne. Bank już w kilkadziesiąt godzin określa, o jaką gotówkę klient może się ubiegać, a także czy kredyt zostanie mu przyznany. Dzięki temu środki mogą być jak najszybciej dostarczone kredytobiorcy, by mógł on od razu sfinansować wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa. Idea Bank proponuje rozłożenie spłaty kredytu nawet na 10 lat, dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą martwić się o szybkie uzyskanie niezbędnych do tego środków. Prowizja od kredytu jest ustalana indywidualnie, zaś oprocentowanie zależy od stawek rynkowych, powiększonych o marżę banku.