PKO Bank Polski

PKO Bank Polski znajduje się w zdecydowanej czołówce polskich banków, dlatego i w jego ofercie nie mogło zabraknąć kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na rozwój przedsiębiorstw. Kredyt jaki oferuje PKO przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, a także dla firm działających od co najmniej 18 miesięcy ubiegających się o kredyt w kwocie do 1mln złotych na okres maksymalnie 10 lat.

Zobacz

NestBank

Kredyt dla firm do 550 000 zł

od 3,3% na Twój biznes decyzja w 5min

Pieniądze na koncie nawet w 24 godziny.

Minimum formalności bez zabezpieczeń i poręczycieli


Kredyt jest dedykowany szczególnie osobom, które pragną sfinansować nowe bądź otworzyć stare, a także zmodernizować istniejące środki trwałe, sfinansować zobowiązania inwestycyjne, w tym pokrycie kosztów wykupienia z leasingu, spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia w innym banku oraz innych pożyczek, nabyć akcje lub udziały spółki prawa handlowego oraz refinansować wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych. Jeśli chodzi o opcję ostatnią warunkiem jest zakończenie ich nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego. Bank dopuszcza opcje wypłacenia całej kwoty kredytu jednorazowo, bądź w odpowiednich, wcześniej ustalonych transzach. Uruchomienie tej wypłaty nastąpi jednak dopiero po tym, jak kredytobiorca przedstawi udokumentowanie środków własnych, które mają być jego wkładem w planowaną inwestycję i wynosić nie mniej niż 20% jest kosztów. Spłata kredytu jest możliwa w ratach miesięcznych bądź kwartalnych, w zależności od tego która opcja bardziej odpowiada klientowi.

Aby złożyć wniosek kredytowy należy posiadać w banku otwarty rachunek bieżący BIZNES PARTNER lub go założyć. Bank dopuszcza wypłatę kredytu zarówno w PLN jak i w CHF, EUR i USD. Całkowity okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 25 lat, a karencja 12 miesięcy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>