mBank

Kredyt inwestycyjny mBanku jest przeznaczony dla wszystkich chcących sfinansować nakłady związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego kapitału trwałego firmy.

Zobacz

NestBank

Kredyt dla firm do 550 000 zł

od 3,3% na Twój biznes decyzja w 5min

Pieniądze na koncie nawet w 24 godziny.

Minimum formalności bez zabezpieczeń i poręczycieli


Oprócz finansowania nowych przedsięwzięć kredyt zaczerpnięty w mBanku może pokrywać również koszty kredytu zaciągniętego wcześniej w innym banku. O kredyt może ubiegać się każdy, kto prowadzi swoją działalność od co najmniej 12 miesięcy, lub krócej w przypadku ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia kredytu. Pozwala to na wcześniejszy duży wkład w rozwój firmy bądź działalności, gdyż kredyt przysługuje także osobom wykonującym wolny zawód. Drugim warunkiem jest posiadanie rachunku w mBanku przez okres co najmniej 6 miesięcy bądź przedłożenie opinii bankowej z innego banku za równorzędny okres. Spłatę kredytu można rozłożyć na okres nawet 20 lat, a karencja w spłacie rat kapitałowych wynosić może do 36 miesięcy. Bank finansuje do 100% wysokości nakładów inwestycyjnych netto, czym wyróżnia się na tle innych ofert.

Oprocentowanie wyliczane jest na podstawie zmiennej stopy procentowej. Kredyt można zaczerpnąć w złotówkach bądź w euro, co pozwala na uniknięcie przewalutowania po otrzymaniu kredytu. Możliwe zabezpieczenie jakie dopuszcza bank to zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy. Stopa procentowa waha się pomiędzy 1% a 4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>