Kredyt dla nowej firmy

Dobry kredyt dla nowej firmy na szybki start. Sprawdź jakie oferty mają dla przedsiębiorców banki. Wysokiej jakości wsparcie pieniężne firm i przedsiębiorstw. Wyjątkowe kredyty dla nowych firm bez poręczycieli i dodatkowych kosztów.

Bardzo często początkujący przedsiębiorcy muszą stawiać czoła bardzo poważnym przeszkodą związanym z zakładaniem nowej firmy. Najczęściej tym problemem jest brak kapitału, który sfinansowałby potrzeby powstającego biznesu. Potencjalni właściciele firm pomocy szukają w bankach. Banki oczywiście oferują kredyty dla nowych firm i na działalność bieżącą, jednak do ich udzielania podchodzą bardzo ostrożnie. Dzieje się tak ze względu na to, że tzw. „startupy” są sporym ryzykiem. To pierwsze kilka miesięcy działalności firmy jest kluczową informacją o tym, czy warto takiemu przedsiębiorstwu zaufać. W tym czasie dokonuje się szybka selekcja i na rynku zostają tylko te najlepsze projekty. Z tego też względu, banki najczęściej od firm wymagają półrocznej obecności na rynku. Niektóre placówki udzielają kredytu firmom z minimum rocznym stażem. Istnieją również banki deklarujące możliwość udzielenia kredytu na uruchomienie działalności gospodarczej.

Warto wspomnieć, że początkujący przedsiębiorca nie przedstawia deklaracji podatkowej, która prezentowałaby rentowność ich firmy. W takich sytuacjach banki określają historię kredytobiorcy. Wiele banków przy przyznawaniu takiego kredytu nie wymaga żadnych ubezpieczeń, jednak sposobem na zmniejszenie ryzyka kredytowego jest ustalenie pewnych zabezpieczeń. Podobnie jak w przypadku innych produktów finansowych banki preferują zabezpieczenia w postaci zastawu lub hipoteki. Takie formy ochrony kredytu są dla nich najpewniejsze. Niektórzy bankowcy ustalają niskie limity kredytowe, pozwalając zaciągać niezabezpieczone kredyty. Ryzykują wtedy niewypłacalnością pożyczkobiorcy, ale w przypadku niepowodzenia niewiele tracą z kapitału.

Należy wspomnieć, że klient nieprzedstawiający żadnego zabezpieczenia może otrzymać jedynie kredyt obrotowy, którego oprocentowanie jest dostosowane do możliwości danego przedsiębiorstwa i przyznawany jest nawet na 10 lat. Od firm zaciągających kredyt inwestycyjny zawsze będzie się wymagać zabezpieczeń, ponieważ jest to skutek zdecydowanie wyższych limitów finansowania. Większość z banków udziela takiego kredytu w walucie krajowej oraz w euro. Niekiedy pobierają prowizję przygotowawczą, ale niemal zawsze wymagają zaświadczeń z ZUS i US.

Doradcy finansowi zwracają uwagę na kredyty poręczane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Placówki współpracujące z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym mają możliwość zaoferowania przedsiębiorcom łatwiejszych do spełnienia warunków, ponieważ EFI przejmuje na siebie pewną część ryzyka. Innym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu hipotecznego, który banki przyznają również na prowadzenie działalności gospodarczej z korzystniejszymi warunkami cenowymi niż kredyty obrotowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>