Kredyt inwestycyjny

Wysoki kredyt inwestycyjny na rozwój przedsiębiorstwa. Szukasz wsparcia pieniężnego na własną firmę? Odwiedź ranking online kredytów inwestycyjnych dostępnych na naszym rynku. Minimum formalności, brak ciężkich zabezpieczeń. Najlepsze kredyty inwestycyjne dla każdego. Bank pomoże Ci wyprowadzić firmę na prosto. Wypełnij formularz online i umów się na spotkanie z doradcą.

Szeroka oferta kredytów bankowych pozwala na zaspokojenie potrzeb nie jednego klienta. Może nim być zarówno przeciętny konsument, jak i wysoki rangą przedsiębiorca. Najczęściej wybierane są kredyty gotówkowe, niemniej jednak coraz większym uznaniem cieszą się również kredyty inwestycyjne. Mimo, że trafiają one do znacznie mniejszej grupy, to i tak są bardzo potrzebne.

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Standardowy kredyt inwestycyjny jest oczywiście produktem bankowym. Jego przeznaczenie jest dość jasno określone, ponieważ ma wspomóc realizację przedsięwzięć, które podjął kredytobiorca. Tego celem z kolei jest odtworzenie, bądź modernizacja lub też powiększenie wartości danego majątku trwałego. Możliwe jest również kupno papierów wartościowych, nabycie udziałów w przedsiębiorstwie, ale i zakup różnego rodzaju wartości niematerialnych.

Aby pozyskać kredyt inwestycyjny, koniecznością jest posiadanie pozytywnego wyniku analizy wykonanej przez bank względem analizy ekonomiczno – finansowej danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Banki udzielając tego typu zobowiązanie bardzo często wymagają własnego udziału przedsiębiorstwa. Jest to działanie zabezpieczające, ponieważ redukuje możliwe ryzyko poniesione przez bank.

Wypłata gotówki na inwestycję

Warto mieć na uwadze, że kwota kredytu może być w dwojaki sposób wypłacana kredytobiorcy. Pierwsze rozwiązanie to oczywiście przekazanie pieniędzy w całości. Z kolei druga możliwość to wypłacanie gotówki w określonych transzach lub linii kredytowej. Pierwszy przypadek wymaga spełnienia ściśle określonych warunków zawartych w umowie. Z kolei w przypadku linii kredytowej umowa nie przewiduje parametrów takich jak terminy, czy kwoty wypłat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>