Kredyt inwestycyjny kalkulator

Kredyt inwestycyjny kalkulator na modernizację lub powiększenie firmy. Dla firm z nawet bardzo krótkim czasem działalności na rynku. Kalkulator kredytu inwestycyjnego to świetna pomoc w określaniu kosztów całkowitych kredytów w oparciu o jego kwotę, czas trwania oraz oprocentowanie. Szybka, fachowa i darmowa pomoc w kalkulowaniu kosztów kredytowych.

Kredyt inwestycyjny w przeciwieństwie do kredytu obrotowego stanowi kredyt długoterminowy, który przeznaczyć możemy na:

  • modernizację lub zakup nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej
  • zakup pojazdów mechanicznych
  • zakup nowych lub modernizacje istniejących linii technologicznych
  • zakup licencji, patentów, koncesji itp.
  • zakup maszyn i urządzeń

Kredyt tego typu otrzymać można nawet bez wkładu własnego, do stu procent wartości całej inwestycji. Sam kredyt inwestycyjny może być wypłacony zarówno w całości, jak i w dogodnych transzach. O kredyt inwestycyjny można starać się nawet bez posiadania stosownego zabezpieczenia materialnego, choć wyższa kwota kredytu możliwa jest po przedstawieniu zabezpieczenia, które stanowić może nawet mienie firmy. Sam kredyt możemy (choć, co ważne, nie musimy, jeżeli nie chcemy) również ubezpieczyć na wypadek śmierci kredytobiorcy, jego całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a nawet bankructwa firmy, jeżeli do bankructwa doszło z powodów niezależnych od kredytobiorcy.

Długoterminowy, bo nawet kilkudziesięcioletni kredyt inwestycyjny pod rozwój firmy jest decyzją ważną i jako taki wymaga gruntownego przemyślenia. Istotną pomocą w podjęciu decyzji kredytowej wśród wszystkich ofert kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki działające w Polsce jest wsparcie kalkulatora kredytów inwestycyjnych.

Kalkulator kredytów inwestycyjnych jest narzędziem darmowym i bardzo prostym w obsłudze. Wystarczy wpisanie kilku parametrów – kosztów inwestycji, całkowitej kwoty kredytu, ewentualnego wkładu własnego, oprocentowania kredytu oraz całkowitego czasu spłaty kredytu, by otrzymać kwotę rat oraz całkowity koszt kredytu powiększony o stosowne oprocentowanie. Kalkulator kredytu inwestycyjnego pozwala na obliczenie zarówno miesięcznego, jak i całkowitego kosztu kredytu inwestycyjnego. Pozwoli to na lepsze rozplanowanie budżetu oraz na lepsze porównanie kilku różnych ofert w celu wybrania tej najlepszej, czyli najtańszej oferty kredytu inwestycyjnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>