Bank Millenium

Bank Millenium jak każdy z większych polskich banków posiada w swojej ofercie również kredyt inwestycyjny skierowany do klientów biznesowych. Jest on przeznaczony na zwiększenie lub modernizację majątku firmy, prowadzącego do jej rozwoju. O kredyt może ubiegać się każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy.

Zobacz

NestBank

Kredyt dla firm do 550 000 zł

od 3,3% na Twój biznes decyzja w 5min

Pieniądze na koncie nawet w 24 godziny.

Minimum formalności bez zabezpieczeń i poręczycieli


Okres kredytowania może być rozłożony nawet na 15 lat, by dostosować się do możliwości finansowych klienta. Dla każdego z kredytobiorców bank indywidualnie ustala harmonogramy spłat kredytu, oraz dopuszcza możliwość dokonania wcześniejszej jego spłaty. Karencja w spłacie rat kapitałowych wnosi aż do 24 miesięcy, a oprocentowanie jest wyliczane na podstawie stawek WIBROR 1M lub 3M powiększonych o marżę Banku. Minimalna oraz maksymalna kwota kredytu nie jest określana, a ustala się ją z każdym klientem indywidualnie. Aby skorzystać z oferty kredytowej należy skontaktować się z Doradcą Kredytowym, który udzieli wszystkich szczegółowych informacji oraz przedstawi wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, zależnych od wysokości inwestycji, a także ilości rat na które zostanie rozłożona spłata kredytu.

Bank wylicza wysokość kredytu na postawie dokumentów założycielskich, dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, umowy/statutu spółki, dokumentów finansowych firmy oraz biznesplanu. Aktualna stopa procentowa wynosi 5%.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments