Bank BNP Paribas

BNP Paribas przedstawia ofertę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego dla małych i średnich firm, który już na początku wyróżnia się zdecydowanie wśród innych ofert nie narzuconą z góry kwotą minimalną bądź maksymalną. Wysokość kredytu bank za każdym razem indywidualnie ustala z każdym klientem, biorąc pod uwagę jego stan majątkowy oraz płynność finansową.

Zobacz

NestBank

Kredyt dla firm do 550 000 zł

od 3,3% na Twój biznes decyzja w 5min

Pieniądze na koncie nawet w 24 godziny.

Minimum formalności bez zabezpieczeń i poręczycieli


Kredyt ten można przeznaczyć zarówno na inwestycje o charakterze materialnym jak i niematerialnym. Między innymi za pomocą uzyskanych środków można sfinansować zakup nieruchomości, maszyn i środków transportu, remont środków trwałych, zakup nowych technologii, licencji, patentów, papierów wartościowych, udziałów oraz akcji. Okres finansowania sięga nawet 7 lat, a kredytu bank może udzielić w dwóch możliwych walutach: złotówkach bądź euro.

Oprocentowanie jest zmienne, a wylicza się je na postawie aktualnych stawek WIBROR 3M, EURIBROR 3M oraz marżę określaną przez bank. Spłacanie kredytu może odbywać się w cyklach miesięcznych lub innych, które ustalane są z bankiem. Dodatkowo raty mogą być albo równe, albo malejące, w zależności od tego która z opcji bardziej odpowiada kredytobiorcy. Bank dopuszcza również opcję karencji w spłacie kredytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>