Bank BGŻ

Oferta banku BGŻ koncentruje się na pomocy w realizacji przedstawionego bankowi biznesplanu, finansując za pomocą kredytu inwestycyjnego przedsięwzięcie rozwojowe lub inwestycyjne. Wkład banku sięga do 80% wartości inwestycji lub do 100% z gwarancją Banku Gospodarki Krajowej.


Kredyt ma być uzupełnieniem środków własnych firmy pozwalającym na realizację przyjętych przez nią planów rozwojowych. Okres kredytowania również zależy od tego, czy zostanie przedstawiona gwarancja BGK, która może go zdecydowanie wydłużyć. Kredyt oprócz finansowania inwestycji można wykorzystać również na refundację wcześniej zaczerpniętych środków pochodzących z innych źródeł. BGŻ zaznacza, iż oprocentowanie kredytu jest zmienne, a jego wysokość ustala się za pomocą analizy stopy referencyjnej WIBOR/EURIBOR 3M, do której dodaje się marżę Banku.

Spłatę kredytu można podzielić na raty miesięczne lub kwartalne, tak, by jak najbardziej dopasować się do możliwości klienta. Dodatkowo bank oferuje też trzecie wyjście dla klientów, których działalność jest czysto sezonowa. Specjalnie dla nich stworzono możliwość spłaty kredytu w okresach półrocznych. Odsetki od kredytu są jednak naliczane i pobierane miesięcznie. W ramach zabezpieczenia możliwa jest hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych, gwarancja BGK lub cesja należności z zawartych kontraktów. Szerokie spectrum możliwości pozwala jak najlepiej dopasować się do kredytobiorcy.

O kredyt mogą ubiegać się wszystkie firmy noszące miano przedsiębiorstw, które podlegają lub nie podlegają ustawie o rachunkowości, zajmują się działalnością wytwórczą w rolnictwie. Potencjalny kredytobiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy (dopuszcza się jednak prowadzenie firmy pod inną nazwą lub inną formą prawną).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments